Način dela

Naše vodilo pri celotnem projektu je temeljit dogovor, kvalitetna izvedba v
dogovorjenem roku, končna cena pa praviloma ne prekorači ponudbene cene.

Adaptacija brez prahu

Pred delom poskrbimo, da ostale prostore zaščitimo. Pri delu uporabljamo naprave katere nam služijo, da za seboj pustimo minimalno količino prahu.

 

Na izvedena dela dajemo 2 leti garancije.
Na izdelke ki so nabavljeni in vgrajeni pa velja garancija proizvajalcev izdelka.
Za morebitne napake ali škodo ki nastane pri izvajanju del pa imamo zavarovano
dejavnost pri zavarovalnici Triglav.

  Mas adaptacije